top of page

IMPLANET

קונספט. קונספט. קונספט!
עיצוב הכניסה והמשרד של implanet, חברה מובילה לייצור שתלי שיניים.

למה הפרויקט המיוחד הזה צועק קונספט?
דגלנו בקווים נקיים, ישרים, סדר, לבן 😉, ומדויק - כמו בשתל לשיניים.. 
□ מצד שמאל אתם יכולים לראות טפט ענק - לקחנו את השרטוטים של השתלים הבלתי נראים והגדלנו אותם לממדים ענקיים, כדי שיבינו את רמת הדיוק ונחשוף את מה שאף אחד אף פעם לא רואה 🤭.
□ מצד ימין חיפוי קיר עם חריצים - תאורה שקועה מינימליסטית ודלת למשרד שתהיה נסתרת כמו השתל עצמו.
□ החדר קבלה - לבן בעיקר, עם קווים נקיים של שחור וכסאות שקופים.

🤍🤎🦷

bottom of page